BRUSSEL - De landen van de Europese Unie mogen zelf bepalen welke geluidsnormen ze vaststellen voor grotere luchthavens. Ze mogen alle vliegtuigen uit bepaalde, internationaal vastgelegde lawaaicategorieën weren. De EU-ministers van Verkeer hebben dinsdag ingestemd met deze nieuwe Europese richtlijn.

De nieuwe regels komen er feitelijk op neer dat de EU minder te zeggen krijgt over het vlieglawaai. Want ze vervangen een verordening uit 1999, waarin oudere toestellen die alleen met behulp van aanpassingen (hushkits in jargon) binnen de normen bleven, vanaf 1 april nergens meer mogen landen. De VS tekende daar bezwaar tegen aan.

Overigens mogen landen niet zomaar beperkingen opleggen aan bepaalde vliegtuigen: de beperkingen moeten passen binnen de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn.

De nieuwe richtlijn betekent niet dat een eerder genomen besluit om zeer ouderwetse en lawaaiige vliegtuigen in de hele EU te weren, van tafel is. Rusland had vergeefs gevraagd om ook die verordening, die op 1 april ingaat, in te trekken.

Want het zijn in de praktijk vooral Russische toestellen die niet meer mogen landen, meestal charters. Moskou heeft al gedreigd met een luchtoorlog. Verschillende maatschappijen zoals SAS en Finnair hebben te horen gekregen dat ze voor straf minder vaak mogen vliegen op Rusland. Volgens EU-diplomaten wordt gezocht naar een oplossing, waarbij chartervluchten door de vingers worden gezien.