DEN HAAG - De klokkenluider van de kernreactor in Petten, P. Schaap, krijgt binnenkort een uitnodiging van het ministerie van VROM om eens te komen praten over een baan. Dat heeft Minister Pronk (Milieu) dinsdag gezegd in de Tweede Kamer. Hij vindt dat Schaap onterecht is behandeld.

Pronk reageerde op uitlatingen van het Kamerlid Poppe (SP), die het "schandelijk" vindt dat de exploitant van de reactor Schaap niet weer heeft binnengehaald toen bleek dat er inderdaad sprake was van misstanden. "Kritische mensen zijn juist hard nodig", aldus Poppe.

Daarmee was Pronk het eens. "Ik zal mijn mensen vragen hem uit te nodigen voor een gesprek. Misschien is hij wel geïnteresseerd in een baan bij de inspectie."

De rechtbank in Alkmaar oordeelde in februari dat de exploitant van de reactor, NRG, Schaap niet hoeft terug te nemen omdat hij niet de juiste wegen heeft bewandeld om de misstanden aan de kaak te stellen. In plaats van de ondernemingsraad of de arbeidsinspectie in te lichten, liep Schaap direct naar de Kernfysische Dienst en de media.

Schaap liet dinsdag weten aangenaam verrast te zijn en op de uitnodiging te zullen ingaan. Hij ervaart het als erkenning voor zijn openbaarmakingen.

Veiligheidscultuur

Pronk stelde dinsdag de Kamer gerust over de uitkomsten van de onderzoeken naar de veiligheidscultuur en het reactorvat. Een groot deel van de 177 aanbevelingen die zijn gedaan, hebben niets te maken met de directe veiligheid, aldus de minister. De acht belangrijkste punten zijn inmiddels uitgevoerd.

Tijdens het debat bleek verder dat er negen zogenoemde scheurindicaties in het reactorvat zitten. Dit betekent niet dat er ook negen scheurtjes in het vat zitten, aldus een woordvoerder van de reactor. Met een soort echo zijn er opnamen gemaakt waarbij vanuit verschillende hoeken negen oneffenheden zijn geconstateerd.

De scheurtjes zitten vlak bij elkaar. Volgens de woordvoerder is het goed mogelijk dat deze scheurtjes er al lang zaten maar pas onlangs zijn ontdekt door een betere meettechniek.

Vooralsnog zijn er volgens Pronk geen aanwijzingen dat de levensduur van het reactorvat hierdoor korter is geworden. Zoals het er nu uitziet, kan het vat gewoon tot 2015 in gebruik blijven. Wel worden de defecten goed in de gaten gehouden.

/NIEUWSKlokkenluider 'Petten' krijgt baan niet terug