SELLINGEN - De gemeenteraad van het Groningse Vlagtwedde is akkoord gegaan met de vestiging van een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers in het dorp Ter Apel. Maandagavond hakte de raad in het gemeentehuis in Sellingen de knoop door over een recent verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een vertrekcentrum in combinatie met een Tijdelijke noodvoorziening vreemdelingen (TNV) in Ter Apel te mogen vestigen.

Aan het begin van de vergadering was er in en buiten de raadzaal korte tijd een actie van leden van het Comité van Harte Pardon, de werkgroep Vluchtelingen Vrij en het Steunpunt Vluchtelingen. Die zijn fel tegen de komst van het vertrekcentrum in Ter Apel. Zij moesten op last van de politie de raadszaal verlaten. Toen een aantal van hen daar geen vervolg aan gaf, werden zij door de politie verwijderd. De politie hield tien actievoerders aan.

Elf raadsleden stemden voor en vijf tegen. CDA, VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen stemden voor. De PvdA was verdeeld, GroenLinks tegen.

Gemeenteraden van Hilversum en Eindhoven stemden eerder tegen voorstellen voor het vestigen van vertrekcentra. De goedkeuring van Vlagtwedde is dan ook een opsteker voor het kabinet. Dat wil de komende drie jaar 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers het land uitzetten. Vertrekcentra zijn daarbij een van de middelen. Het vertrekcentrum zou plaats bieden aan vierhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu verblijven in het dorp al vierhonderd mensen in het asielzoekerscentrum.