DEN HAAG - De meest betrokken ministers willen boren naar gas onder de Waddenzee toestaan. Tegelijkertijd moet er wel een fonds van ongeveer 500 miljoen euro komen voor investeringen in de natuur. Het is nog niet duidelijk wat het kabinet wil met de kokkel- en mosselvissers in de Waddenzee. Bronnen rond het kabinet hebben dat maandag bevestigd.

Minister Veerman zei maandagavond dat zich tussen de meest betrokken ministers "een groeiende consensus" over boren onder de Waddenzee aftekent. Hij sprak vrijdag in de marge van de ministerraad voor het eerst met collega's Dekker (VROM) en Brinkhorst (Economische Zaken) over de Waddenzee en het rapport van de commissie-Meijer. De commissie raadt schuin boren vanaf de wal onder de Waddenzee aan en pleit voor een natuurfonds.

De ministers lijken die ideeën over te nemen. Het kabinet spreekt er 25 juni voor het eerst in de voltallige ministerraad over. Veerman benadrukte maandag dat er nog geen kabinetsbesluit ligt en de ministerraad nog kan terugkomen op de wensen van de meest betrokken ministers.

In de Tweede Kamer is sinds begin april een meerderheid eveneens voor gaswinning onder de Waddenzee. Toen gaven CDA en D66 de eerdere bezwaren op. VVD en LPF waren al voorstander