DEN HAAG - De Informatie Beheer Groep begint in september weer met controles van studenten die mogelijk te veel studiebeurs opstrijken. Studenten die niet meer thuis wonen en dus een hogere beurs krijgen, moeten dan kunen bewijzen dat ze ook echt uitwonend zijn. Dat heeft minister Van der Hoeven (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

Studenten die op zichzelf wonen krijgen 150 euro meer basisbeurs dan studenten die nog thuis wonen. Dit jaar wilde de IB-Groep daar al strenger op gaan controleren, maar de rechter stak daar op verzoek van de studentenvakbond LSVb een stokje voor.

De IB-Groep had de controles niet goed aangekondigd en studenten werden met terugwerkende kracht aangepakt. Daarom konden studenten ook dit studiejaar nog volstaan met het invullen van een formulier waarmee ze verklaren uitwonend te zijn.

Ouderlijk huis

Vorig jaar kregen 25.000 studenten van wie niet duidelijk was of ze het ouderlijk huis hadden verlaten, twee weken de tijd om te bewijzen dat ze uitwonend waren. Ze moesten een een bewijs van inschrijving bij de gemeente, een huurcontract of een bankafschrift laten zien. In het komende studiejaar kunnen studenten volstaan met elk objectief bewijsmiddel. Dat geldt voor nieuwe studenten. Mensen die dit jaar al een beurs krijgen, hoeven pas te bewijzen dat ze uitwonend zijn als ze gaan verhuizen.

LSVb

De LSVb reageerde maandag voorzichting positief. Voorzitter Floris van Eijk is tevreden dat de IB-Groep het bewijsmiddel ruimer omschrijft. Veel studenten zijn volgens hem door het tekort aan kamers gedwongen tot illegale onderhuur. Daardoor kunnen zij geen officiële documenten overleggen. Over de voorwaarde dat studenten onder de controles gaan vallen als ze gaan verhuizen, wil hij nog overleggen met de advocaat van de LSVb.