RIJSWIJK - Het tegengaan van de verzakking van Nederland door slib in de bodem te spuiten is nog met veel vragen omgeven. Nederland verzakt enkele centimeters per tien jaar, in extreme gevallen zelfs 8 centimeter per decennium. In het vakblad De Ingenieur pleiten R. Didde en S. Terbruggen ervoor niet al te vervuild bagger onder het veen te spuiten.

Technisch is het mogelijk, zeggen W. van der Zon en W. Molendijk van GeoDelft. Zij wijzen op het gevaar van slibvulkanen die kunnen ontstaan door scheuren in het veen. Ook de financiën kunnen een belemmering vormen. Het is de vraag of deze optie niet een ontzettend kostbare oplossing is, aldus de auteurs.

De GeoDelft-medewerkers wijzen ook op de milieuaspecten van het inspuiten met slib. De bagger zou vlak boven het pleistocene zand komen. Dat zand geldt als een filter waardoor menig waterleidingsbedrijf kostbaar grondwater wint. Met beheersmaatregelen aan de rand van de polder moet het milieuprobleem binnen de perken kunnen blijven, aldus Van der Zon en Molendijk van GeoDelft.