JERUZALEM - Het Israëlische kabinet-Sharon heeft zondagavondingestemd met een aangepast plan voor de eenzijdige Israëlischeterugtrekking uit de Gazastrook. Er stemden veertien ministers vooren zeven tegen, aldus Israëlische media. De Israëlische premiersprak van een "beslissende stap" voor de toekomst van de joodsestaat.

De plannen van Sharon voorzien in een terugtrekking vanIsraëlische militairen uit de de Palestijnse Gazastrook, maar ookin de ontmanteling van de 21 joodse nederzettingen in dat gebied,alsmede van vier nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Vier fases

De partij van Sharon, Likud, verwierp de eerste versie van deplannen begin mei, waarop de eerste minister met een aangepastdocument kwam. Dat gaat uit van een ontmanteling van denederzettingen in vier fases. Elke keer zal het kabinet moetenbesluiten òf en wanneer de nederzettingen verlaten gaan worden.

De "voorbereidingen" voor ontmantelingen mogen op grond vanhet besluit van zondag al wel beginnen, de werkelijke politiekebesluiten vallen pas volgend jaar, naar verluidt uiterlijk maart. Sharon zei na afloop van het kabinetsberaad dat allebetrokken nederzettingen uiteindelijk voor het einde van volgendjaar verlaten zullen zijn.

Niet definitief

Sharon had zondag binnen zijn partij tegenstand van invloedrijkekabinetsleden zoals minister van financiën Netanyahu. Die stonderop dat er geen enkel definitief besluit zou vallen overontmantelingen van de nederzettingen. Hij hield samen met deministers Shalom (Buitenlandse Zaken) en Livnat (Onderwijs) destemming zondag ook nog even tegen.

De drie Likudleden wilden zeker stellen dat een eerdereverklaring van Israël en de Verenigde Staten over ontmanteling vannederzettingen niet als een officieel beleidstuk van deministerraad zou worden beschouwd.

Uitstel

De stemming had plaats ondanks een verzoek van hethooggerechtshof. Dat had Sharon gevraagd de stemming tot dinsdaguit te stellen. Het hof buigt zich over de rechtmatigheid van hetontslag van twee ultrarechtse ministers uit de regeerploeg. Beidengelden als verklaard tegenstander van Sharons aanpak. De ontslagenzijn formeel nog niet afgewikkeld.

Als gevolg van het kabinetsbesluit stapt coalitiepartnerNationale Religieuze Partij mogelijk uit het kabinet. Het vertrekvan NRP, die de kolonisten steunt, zou betekenen dat Sharon nogmaar kan steunen op 55 van de 120 zetels in de Knesset, hetIsraëlische parlement. Dat kan weer betekenen dat Sharon eenregering van nationale eenheid moet vormen met Arbeidspartij in deoppositie of nieuwe verkiezingen moet uitschrijven.