LOS ANGELES - Ondanks de reputatie die Ronald Reagangenoot als The Great Communicator, maakte hij tijdens zijnpresidentschap vaak ongelukkige versprekingen. Toch kwam hijdaardoor nooit echt in de problemen.

Tijdens de verkiezingscampagne in 1980 tegen president Cartermaakte Reagan zichzelf belachelijk door te verklaren dat "bomenmeer vervuiling veroorzaken dan auto's".

Grap

Ook kreeg hij de lachersop zijn hand toen hij de begrippen recessie en depressie doorelkaar haalde. Hij wist er een grap van te maken door te zeggen dat"een recessie is als je buurman zijn baan verliest, een depressieals je zelf je baan verliest en herstel is wanneer Jimmy Carterzijn baan verliest".

Eenmaal gekozen tot president zei Reagan dat "we gaan proberende werkloosheid omhoog te krijgen, en ik denk dat we daar inslagen". Later verklaarde hij dat de armoede in de VS "begint afte nemen, maar nog steeds stijgt".

Slaap

Reagan stond erom bekend dat hij in slaap viel tijdenskabinetsvergaderingen. Ook had hij grote moeite met het onthoudenvan namen. Zo noemde hij prinses Diana een keer prinses David enzei hij dat Gerald Ford (president van 1974 tot 1976) een communistwas.

Een andere stommiteit beging hij tijdens een staatsdiner inBrazilië in 1982 door te toasten op "de bevolking van Bolivia".Hij probeerde zijn fout te herstellen door te zeggen "dat we daarhierna naar toegaan", terwijl in werkelijkheid Colombia heteerstvolgende land op het programma was.

Blunder

Een van de meest gedenkwaardige blunders was vlak voor eenradiotoespraak in 1983. "Landgenoten, ik ben blij dat ik u vandaagkan vertellen dat ik een wet heb ondertekend waarin Ruslandvogelvrij wordt verklaard. We beginnen over vijf minuten metbombarderen". Reagan had niet in de gaten dat de microfoon openstond en zijn woorden werden uitgezonden.

Een van de sterkste staaltjes van Reagans woordkunst was tijdensde verkiezingsdebatten van 1984 tegen zijn Democratische uitdagerWalter Mondale. De toen al bejaarde president was in het eerstedebat met Mondale de draad kwijtgeraakt en opeens was zijn leeftijdeen item geworden.

One-liner

Toen Mondale erover begon in het tweede debat,kwam Reagan terug met een fabuleuze one-liner: "Ik zal de jeugdigeleeftijd en onervarenheid van mijn uitdager niet tegen hemgebruiken". Zelfs Mondale moest lachen. Reagan verpletterdeMondale vervolgens in de verkiezingen.