ARROMANCHES - De internationale herdenking van de geallieerdeinvasie van Normandië zestig jaar geleden had zondag een kleinNederlands tintje. De Nederlandse generaal-majoor bd Rudi Hemmeskreeg in Arromanches uit handen van de Franse president Chirac deonderscheiding behorende bij de titel Chevalier de la Légiond'Honneur (Ridder in het Legioen van Eer) uitgereikt.

Hemmes waseen van de veertien veteranen uit evenzoveel landen die deonderscheiding opgespeld kreeg. In totaal zijn elf Nederlandse veteranen door de Franse overheidopgenomen in het Legioen van Eer voor hun rol tijdens D-Day op 6juni 1944. Om logistieke redenen kregen de tien andere Nederlandersal eerder deze week hun onderscheiding.

Luchtshow

Koningin Beatrix en minister-president Balkenende waren aanwezigbij de plechtigheid in Arromanches. Daar deed een Nederlandsstuntteam van vier F-16 straaljagers mee aan de luchtshow. Aan devlootschouw nam het amfibisch transportschip Rotterdam deel.

De vorstin en premier arriveerden in Arromanches vanuit hetnabijgelegen Pont-Audemer, waar zij eerder op de dag deelnamen aaneen herdenkingsplechtigheid. De Prinses Irene Brigade, waar Hemmesdeel van uitmaakte, had zestig jaar geleden een aandeel in debevrijding van Pont-Audemer.

Inspectie

De koningin inspecteerde voor de optocht zondagochtend deoud-strijders, drie mannen van de Marineluchtvaartdienst, veertienopvarenden van oorlogsschepen en achttien leden van de PrinsesIrene Brigade. De Marineluchtvaartdienst en de boten waren op 6juni 1944 direct bij de geallieerde landing in Normandië betrokken,de Prinses Irene Brigade droeg op 26 augustus bij aan de bevrijdingvan Pont-Audemer.

De optocht van Franse deelnemers en Nederlandse veteranen,aangevuld met het Garderegiment en de Johan Willem Friso Kapel trokvervolgens door de hoofdstraat. De Franse premier Raffarin enkoningin Beatrix legden kransen bij het kleine monumentje bij hetstadhuis. Drie plaquettes zijn erop gemonteerd, waarvan er één debevrijding toeschrijft aan de Irene Brigade en een andere Belgen,Britten, Canadezen en Nederlanders samen dankt.

Herinneringsmedaille

Na een receptie met de koningin en kregen de Nederlandseoud-strijders tot slot een regionale herinneringsmedaille "voor uwkomst toen en nu", aldus een vertegenwoordiger van de prefectuur.

In Scheveningen vond de enige officiële herdenking in Nederlandplaats van de geallieerde invasie. Enkele duizendenbelangstellenden woonden een kranslegging en een defilé vanongeveer 650 veteranen bij.

Marinemuseum

De herdenking had bij hetMarinemonument plaats, omdat de KoninklijkeMarine een belangrijkebijdrage leverde aan de invasie van de geallieerden op D-Day. Zoondersteunden twee kanonneerboten de invasie door Duitse positieste belagen. Vliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst vernietigdenhet hoofdkwartier van een Duitse pantserdivisie.

In de periode vlak voor de invasie ruimden Nederlandsemijnenvegers Duitse explosieven. De kruiser Hr. Ms. Sumatra werdvoor de Normandische kust tot zinken gebracht om te dienen alsgolfbreker voor twee kunstmatige havens van de geallieerden. Verderwas personeel van de koopvaardij en van de Koninklijke Marinebetrokken bij het transport van manschappen en materieel vanuitEngeland naar het Europese vasteland.