ARNHEM - De VVD wil de Europese strijd tegen het terrorismeop Amerikaanse leest schoeien. Er moet een algemene Europeseinlichtingendienst komen naar voorbeeld van de CIA en een Europesepolitie die zich kan meten met de FBI.

Dat staat in eenvierpuntenplan dat Jules Maaten, de liberale lijsttrekker voor deaanstaande Europese verkiezingen, zondag op eenVVD-campagnebijeenkomst in Arnhem presenteert.

Bemoeiregels

Met het Europa van de bemoeiregels zoals hij het noemt, zoalsstrenge geluidsnormen voor autobanden waarvoor staatssecretaris VanGeel (Milieu) pleit, heeft Maaten weinig op. "Maar in tijden vanonveiligheid en grensoverschrijdende criminaliteit geeft Europaniet thuis."

Zo klaagt hij dat het Europese aanhoudingsbevel nogsteeds niet overal, ook niet in Nederland, in nationale wetgevingis omgezet. Van de 22 beoogde maatregelen, afgesproken na deaanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, "zijn erwelgeteld zes in werking". Maaten pleit verder, niet voor heteerst, voor de oprichting van een gemeenschappelijke Europesegrenspolitie.

Steun in de rug

De Europese CIA en FBI zijn geen vervanging voor de nationalediensten, maar zijn een steun in de rug, verzekert hij. Ze moetenwel de nodige armslag krijgen, in mankracht, middelen enopsporingsbevoegdheden. Zo moet de door Europese CIA-spionnenvergaarde informatie door heel Europa als bewijsmateriaal kunnengelden.

Europa heeft een grote achterstand ten opzichte van de FBI.Die heeft 30.000 mensen in dienst en een jaarlijks budget van 3miljard dollar. De Europese politieorganisatie Europol, de basisvoor een toekomstige eigen FBI, blijft ondanks een verhoging stekenop 55 miljoen euro en 350 personeelsleden.

Maaten vindt wel dat dedienst budgettair deel moet uitmaken van de Unie, onder controlevan zowel de lidstaten als het europarlement. Nu heeft heteuroparlement niets te zeggen over politie en justitie.