UTRECHT - Nederlandse scholieren zijn de gelukkigste van heel Europa en Noord-Amerika. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van scholieren van elf tot vijftien jaar. Het rapport is vrijdag openbaar gemaakt.

Het onderzoek had plaats in ruim dertig landen onder auspiciën van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het Trimbos-instituut heeft het Nederlandse deel van het onderzoek onder ruim 7000 scholieren uitgevoerd.

De Nederlandse kinderen zijn vergeleken met hun leeftijdsgenoten in Europa en Noord-Amerika het meest positief over hun leven. In Nederland voelt 92,5 procent van de jongeren zich gelukkig. Leeftijdsgenoten in de Oekraïne zijn het minst gelukkig. Daar heeft slechts 65,8 procent een gelukkig gevoel. Nederlandse jongens blijken net iets blijer door het leven te gaan (95,5 procent) dan meisjes (89,5 procent).

Welvarend

Een van de redenen dat Nederland zo hoog scoort, is volgens het Trimbos-instituut dat Nederlandse kinderen gemiddeld in zeer welvarende gezinnen leven. Bovendien is bij de meeste van hen sprake van een stabiele gezinssituatie en een relatief groot vriendennetwerk. Van de deelnemende Nederlandse kinderen van elf tot vijftien jaar leeft 83 procent bij beide (biologische) ouders, tegenover 60 procent in de Verenigde Staten, en 93 procent in Malta.

Binnen de gezinnen is de verhouding tot de ouders doorgaans uitstekend. Internationaal prijkt ons land hier in de top-vijf. Nederlandse kinderen geven dan ook aan graag thuis te zijn. Vooral overdag zijn ze na school minder op straat dan in andere landen, al hebben ze bovengemiddeld veel vrienden.

Psychosomatische klachten

Nederlandse scholieren hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten in andere landen relatief weinig psychosomatische klachten. Op dit punt doen meisjes het gemiddeld wat slechter dan jongens. Bij de vijftienjarigen hebben meisjes tweemaal zo vaak klachten als de jongens. Nederlandse vmbo-leerlingen en allochtonen melden relatief meer gezondheidsproblemen.

Het gebruik van tabak, alcohol en drugs is onder Nederlandse jongeren in vergelijking met andere landen gemiddeld. De overgrote meerderheid van de Nederlandse scholieren experimenteert ermee. Vergeleken met andere landen blijft de consumptie van genotsmiddelen echter beperkt.