DEN HAAG - Radicale imams die het salafisme aanhangen, gaan steeds meer ondergronds te werk. Ze radicaliseren en keren zich af van de Nederlandse samenleving. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vindt dat "zeer ernstig", zo blijkt vrijdag uit een rapport van die dienst over Saudische invloeden in Nederland.

Aan de andere kant is het zo dat salafistische geestelijken zich gematigder opstellen dan ze voorheen deden. Dat doen ze echter niet uit zichzelf maar door druk van buitenaf. Het is volgens de AIVD dus maar de vraag of die matiging doorzet. Het salafisme is de puriteinse vorm van de islam die in Saudi-Arabië de officiële staatsleer is.