DEN HAAG - CDA-lijsttrekker Balkenende vindt dat scholen niet alleen meer vrijheid moeten krijgen om zelf hun lesprogramma te bepalen, ze moeten ook zelf kunnen uitmaken of ze op de ,,ouderwetse'' manier willen lesgeven.

Daarom wil hij, dat de middelbare scholen zelf kunnen beslissen of ze wel of niet verder willen met het studiehuis, waarbij de leraar in de hoogste klassen meer een begeleidende taak heeft dan een onderwijzende.

De fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer zei dat maandag tijdens een lezing in Den Haag. Hij wil dat de overheid niet tot in detail regelt wat scholen en instellingen moeten doen. ,,Het CDA wil de zeggenschap over maatschappelijke verzorgingstaken terugleggen bij de samenleving'', aldus Balkenende.

Hij hield een pleidooi om de non-profitorganisaties om te vormen tot ,,maatschappelijke ondernemingen''. Deze ondernemingen hebben niet het doel winst te maken, want die wordt toch weer geïnvesteerd in het verrichten van de maatschappelijke taken.

Wel wordt de financiering verplaatst van overheid naar de burgers zelf. De overheid zorgt ervoor dat de instellingen voor alle burgers betaalbaar blijven door hen naar draagkracht te ondersteunen bij wonen, zorg en kinderopvang.

De ,,maatschappelijke onderneming'' kan mensen aantrekken die er geld in steken en dan vergelijkbare rechten krijgen als aandeelhouders in een commerciële onderneming. Ze benoemen dus de leden van de raad van toezicht en moeten de jaarrekening en de statuten goedkeuren.

Deze vorm van financieren zou volgens Balkenende hetzelfde moeten worden behandeld als het ,,groen'' beleggen. Mensen nemen dan genoegen met een lagere rente op hun lening, maar hebben dan wel belastingvoordeel.