DEN HAAG - Het kabinet komt tegemoet aan bezwaren van kleine Nederlandse bedrijven die meedoen aan de verdere ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig JSF. Zij lopen minder fiancieel risico, als een van de partners financieel onderuit gaat door een faillissement of uitstel van betaling.

Dat blijkt uit het akoord dat is afgesloten met het zogeheten luchtvaartcluster. De zogeheten letter of intent is veranderd ten opzichte van de overeenkomst zoals die was toen het kabinet op 8 februari besloot geld te steken in de verdere ontwikkeling van de JSF.

Daarin stond de bepaling dat de andere bedrijven zouden opdraaien voor de kosten als een of meerdere deelnemers in het project het zou laten afweten.

Kleine bedrijven, die voor een heel klein percentage meedoen in de JSF, maakten hiertegen bezwaar, omdat zij een heel groot risico lopen als een van de grote maatschappijen het zou laten afweten.

Het kabinet is aan dat bezwaar tegemoet gekomen in de letter of intent, zoals die vorige week donderdag is ondertekend met de industrie.

De groepsmaatschappijen van vier grote ondernemingen binnen het luchtvaartcluster - Stork, Philips, Thales en RDM - moeten jaarlijks via een bankgarantie aan de staat de betalingen van hun bedrijven zeker stellen.

/NIEUWSKabinet: 'Nederland doet mee aan bouw JSF'