DEN HAAG - Honden- en kattenbont kunnen wel degelijk uitNederland geweerd worden. SP-Tweede-Kamerlid Van Velzen heeftwoensdag een plan aangekondigd voor een nationaal importverbod datvolgens haar uitvoerbaar is.

Volgens Van Velzen kan Nederland een voorbeeld nemen aan België,Italië, Denemarken, Engeland en de Verenigde Staten. Een(tijdelijke) meldlijn moet er komen waar consumenten aangiftekunnen doen van verdachte producten. Ook is een gegevensbank nodigmet namen van malafide internationale handelaren, naast eenlaboratorium voor DNA-tests.

Importverbod

Eind vorig jaar drong een Kamermeerderheid in een motie van VanVelzen aan op een importverbod, maar Veerman wilde dat overlatenaan de Europese Commissie. Die hikt op haar beurt aan tegenjuridische bezwaren. Veerman vroeg de SP'ster vervolgens eenhandhavingsplan uit te werken.

"Als Veerman de wens van de Kamer nu nog langer negeert, danstelt hij zich openlijk verantwoordelijk voor ongekenddierenleed", aldus Van Velzen. Zij prijst vooral het Amerikaansemodel dat samen met de bontindustrie is opgesteld. Door de nadrukte leggen op bescherming van de consument tegen misleiding, leunthet verbod sterk op zelfregulering door de industrie.

Vacht

In China en elders in Azië worden jaarlijks twee miljoen kattenen honden gefokt en gedood voor hun vacht. Sinds het Amerikaanseverbod uit november 2000 belandt dit bont voornamelijk in Europa.

In Nederland is zulk nepbont, via DNA-onderzoek, opgespoord injassen, mutsen, speelgoed en kattenspeeltjes. Op etiketten wordt deherkomst verhuld door benamingen als konijn, of Gae-wolf (Gae isKoreaans voor hond).

Chroom

Volgens Van Velzen is ook de gezondheid in het geding. Debekende poezenfiguurtjes, bedoeld voor kinderen, geven drie totvijf keer de wettelijke toegestane hoeveelheid chroom af.