HILVERSUM - Dit jaar klagen een recordaantal scholieren bijhet Landelijk Aktie Komitee Scholieren over de eindexamens. Hetoude record dateert van 2002 toen het LAKS circa 68.000 klachtenbinnenkreeg. Woensdagavond, met nog enkele dagen te gaan, staat deteller ook op ruim 68.000.

De meeste klachten kreeg het komitee woensdag binnen over hetvwo-examen aardrijkskunde. In totaal 4159 scholieren lieten hunongenoegen blijken. Ze moesten te veel opzoeken, waardoor ze intijdnood kwamen. Vooral vraag 20 gaf problemen. De vwo'ers moestentwee havens in Frankrijk met elkaar vergelijken, maar konden hetkaartje in de atlas moeilijk vinden.

Ook klaagden veel havisten (2173 personen) over biologie. Intotaal kreeg het LAKS woensdag 10.479 klachten binnen. In totaalwerden zes examens afgenomen. Op het programma stondenaardrijkskunde en scheikunde op het vwo, maatschappijleer enbiologie op de havo, Engels en Nederlands schrijfvaardigheid op hetvmbo.