DEN HAAG - De 39-jarige Rotterdammer Teunis T.,beter bekend als de zweetvoetenman, is bijna uitgeprocedeerd. Naeen voor hem nadelige uitspraak van de Hoge Raad, staat alleen degang naar het Europese hof voor de rechten van de mens inStraatsburg nog open. Dat liet T. Visser, de advocaat van dezweetvoetenman, woensdag weten.

Het gerechtshof in Den Haag legde de man in april 2003 eenvoorwaardelijke geldboete op van 250 euro voor lokaalvredebreuk.Hij had met zijn zweetvoeten grote stankoverlast in de bibliotheekvan de Technische Universiteit Delft veroorzaakt en zich nietsaangetrokken van het toegangsverbod dat de universiteit hem hadopgelegd. De man stapte naar de Hoge Raad, die hem in het ongelijkstelde.

Expres

Bij zijn bezoeken aan de bibliotheek deed T. expres zijnschoenen uit. De politierechter legde hem hiervoor eerder al eenboete van 100 euro op. De man vindt dat de bibliotheek hem nooit detoegang had mogen weigeren.

Het is nog onduidelijk wie de zweetvoetenman gaat steunentijdens het laatste deel van zijn juridische strijd. Zijn huidigeraadsman heeft aangekondigd dat hij zijn handen van de zaakaftrekt.