KABUL - Een Nederlandse medewerker van de hulporganisatieArtsen zonder Grenzen (AzG) is woensdag bij een aanslag inAfghanistan om het leven gekomen. Dat heeft de Nederlandse afdelingvan de organisatie laten weten.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Bij de aanslag, die is opgeëistdoor de voormalige machthebbers van het land, de Taliban, kwamenook een Belgische vrouw, een Noorse man en twee Afghaanse mannen omhet leven. Allen waren werkzaam voor AzG.

Onder vuur

De daders namen de auto waarin de vijf hulpverleners zaten ondervuur in het dorp Khair Khana ongeveer 500 kilometer ten westen vanKabul. De plaats ligt in de provincie Badghis, in het noordwestenvan het land.

Volgens de Nederlandse afdeling van AzG was deNederlander werkzaam als logisticus. De Belgische en de Noorwerkten respectievelijk als projectcoördinator en arts. De tweeAfghanen waren vertaler en chauffeur.

Afgelegen

De AzG-medewerkers hielden zich op projectbasis bezig met hetbegeleiden van zwangere vrouwen en de hulp aan pasgeboren kinderen.Ook behandelde het team patiënten met tuberculose. "Voor dat werkmoesten ze vaak naar afgelegen dorpen", aldus een woordvoerstervan AzG.

De lichamen van de slachtoffers zijn overgebracht naar de basisvan de hulporganisatie in Khair Khana. Over de toedracht van hetincident is nog niets bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zakenbevestigde woensdagavond de betrokkenheid van de Nederlandsehulpverlener.

Contact

AzG houdt voortdurend contact met Afghanistan, maar veel is nogonduidelijk. Zo is nog onbekend waar naartoe het team onderweg was.AzG heeft een groot aantal hulpverleners in Afghanistan, ook zijner meerdere Nederlanders namens de organisatie in het land.

Allehulpverleners die voor de Nederlandse tak van AzG in Afghanistanwerken, zijn door de organisatie opgeroepen om naar Kabul te komenvoor overleg. "We willen met elkaar bespreken wat er is gebeurd omte bepalen hoe we nu verder moeten", aldus de woordvoerster. Intotaal werken er ongeveer dertig mensen van verschillendenationaliteiten voor de Nederlandse tak van AzG in het land.

Identiteit

Over de identiteit van het Nederlandse slachtoffer doet AzG noggeen mededelingen. Zijn familie is woensdagavond van zijnoverlijden op de hoogte gebracht.

Taliban-woordvoerder Abdul Latif Hakimi verklaarde woensdagtegen de Britse omroep BBC dat de opstandelingen bij de aanslag ookeen politieagent heben gedood. Een raad van schriftgeleerden heeftkortgeleden besloten "de heilige oorlog tegen de ongelovigen" inAfghanistan op te voeren, aldus de zegsman. "We hebben ze gedoodomdat ze, onder het mom van hulpverlening, samenwerken met deAmerikanen in de strijd tegen ons."

Overvallen

De Taliban hebben eerder westerse hulpverleners in Afghanistanonder vuur genomen, maar dat gebeurde voornamelijk in het oosten enzuiden van het land. Ze waren tot nog toe niet erg actief in hetnoordwesten. Wel komen er vaak gewapende overvallen voor in hetgebied.

Volgens het beveiligingsbureau voor hulporganisaties inAfghanistan zijn er dit jaar al 21 hulpverleners in het land om hetleven gekomen.