LEIDEN - Het gratis maken van de bussen tussen Den Haag en Leiden heeft meer dan drie keer zoveel reizigers opgeleverd. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van een proef, die loopt van 5 januari tot en met 31 december. Het busgebruik is gestegen van bijna 1000 naar meer dan 3000 reizigers per dag.

Initiatiefnemer provincie Zuid-Holland, die voor deze proef .000 euro heeft uitgetrokken, stelt in een eerste reactie dat de uitkomst beantwoordt "aan de succescriteria die vantevoren zijn gesteld".

Uit enquêtes die 1750 reizigers hebben ingevuld, komt naar voren dat 40 procent de auto heeft laten staan in ruil voor de gratis bus.

Filevorming

Gedeputeerde M. Norder: "Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar ik ben tevreden over de eerste uitkomsten, ook al zijn nog niet alle gegevens beschikbaar." Wat dat laatste betreft, doelt hij onder meer op gegevens over het effect op de filevorming. Het zou volgens hem mooi zijn als aangetoond kan worden dat er in de spits minder auto's op de weg zijn.

Gedeputeerde Staten leggen de resultaten voor aan Provinciale Staten, die in de loop van dit jaar beslist over de buslijnen 88 en . De keuze is tussen verschillende opties, variërend van doorgaan met gratis busvervoer in heel Zuid-Holland tot stoppen. Het is de bedoeling dat voor 1 januari 2005 een besluit volgt.