WASHINGTON/NEW YORK - De Verenigde Staten en Groot-Brittannië willen dinsdag een aangepaste ontwerpresolutie over Irak voorleggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit dinsdag laten weten.

Een woordvoerder van het ministerie zei dat de tekst met name is aangepast met betrekking van het mandaat van een internationale troepenmacht in Irak. Dat mandaat wordt wel beperkt in de nieuwe bewoordingen. Het loopt af zodra "het politieke proces dat leidt naar democratische verkiezingen op grond van een nieuwe grondwet, is afgerond".

Volgens zegsman Boucher zou eind 2005 of begin 2006 de tijd rijp zijn voor het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Irak. Op juni dit jaar vindt de soevereiniteitsoverdracht plaats aan de interimregering. Die zal begin 2005 na verkiezingen worden opgevolgd door een overgangsregering. Een definitieve regering die is gekozen in vrije verkiezingen die zijn verankerd in een definitieve grondwet, zou vervolgens eind volgend jaar een feit moeten zijn.

Vetorecht

De VN-Veiligheidsraad zou volgens de ontwerpresolutie echter op verzoek van de Iraakse overgangsregering in een resolutie kunnen besluiten dat de troepen eerder weg kunnen uit Irak. Daar de VS beschikken over vetorecht in de raad zal dat evenwel nooit tegen de zin van Washington kunnen.

Hun eerste ontwerptekst werd faliekant verworpen door andere prominente leden van de Veiligheidsraad. Die misten in de tekst daadwerkelijke zeggenschap van de Irakezen in hun land over onder meer de olie en over de troepen die voor veiligheid moeten zorgen. Ze misten ook duidelijkheid over de beëindiging van de buitenlandse militaire bemoeienissen.