DEN HAAG - Nederlanders behoren tot de gezondste burgers van de wereld. Dit blijkt uit een onderzoek van het Britse marktonderzoeksbureau World Markets Research Centre.

Het onderzoek toont aan dat niet alleen Nederlanders, maar ook inwoners van andere welvarende West-Europese landen hoog scoren op de gezondheidsranglijst. De top-10 telt vrijwel uitsluitend Europese landen.

Opmerkelijk is de positie van Duitsland (tiende) en de Verenigde Staten (zeventiende), die per hoofd van de bevolking het meeste geld aan gezondheidszorg uitgeven.

Het Britse bureau vergeleek de gemiddelde levensverwachting, zuigelingensterfte, het aantal medisch specialisten per 100.000 inwoners en het budget voor gezondheidszorg in 175 landen.