AMMAN- De Jordaanse overheid heeft dinsdag de noodklok geluid over de Dode Zee. Als het waterniveau in het huidige tempo blijft dalen is er over vijftig jaar geen Dode Zee meer, aldus de Jordaanse minister van Water Hazem Nasser.

De bewindsman maakte zich bij een forum voor watermanagement hard voor de aanleg van een kanaal tussen de Rode Zee en de Dode Zee. Plannen voor een 200 kilometer lang kanaal zitten al jaren in de pijpleiding. Met het redden van de Dode Zee door de aanleg van de waterweg zou een bedrag van ongeveer 1 miljard dollar gemoeid zijn.

Het gebruik van water uit de Jordaan-rivier voor irrigatie zorgt ervoor dat er onvoldoende water de Dode Zee bereikt. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is het waterniveau daardoor met eenderde gedaald.