WASHINGTON - Het Amerikaanse leger onderzoekt vermeendwangedrag van militairen in Irak. Militairen zouden zich naarverluidt tijdens patrouilles en huiszoekingen schuldig hebbengemaakt aan geweldpleging en diefstal van geld en juwelen.Functionarissen van het ministerie van Defensie maakten maandagwereldkundig dat er onderzoeken lopen.

Het zou volgens The New York Times gaan om meer dan twintiggevallen waaronder de vermeende diefstal van geld door militairendie Irakezen aanhielden bij een wegblokkade. De beroving zoudenplaats hebben gehad onder het mom van de inbeslagname van geld datzou toebehoren aan Iraakse opstandelingen of hun financiers.