PARAMARIBO - De 100-procent-controle van vluchten vanuitSuriname op Schiphol heeft nog niet het gewenste effect. "Men zietkans om toch drugs in grote hoeveelheden uit Suriname tesmokkelen", aldus de woordvoerder van de Surinaamsenarcoticabrigade, majoor H. Naarden.

Vanaf maart tot de laatste week van deze maand heeft de politieop de luchthaven bij Paramaribo meer dan vijftig slikkers vancocaïnebolletjes aangehouden. Naarden spreekt van "een fractie".

Intensieve observaties

Door gebrek aan scanapparatuur glippen er volgens hem veel meerslikkers en passagiers die het verboden spul in hun bagage hebben,door de mazen van het net. Intensieve observaties van passagiersalleen blijken lang niet voldoende.

"De controle op Schiphol is waterdicht en past in het beleiddat erop is gericht dat er geen gram cocaïne meer uit devliegtuigen vanuit Suriname komt", zei J. van den Heuvel,directeur opsporingsbeleid op het Nederlandse ministerie vanJustitie eerder. Hij leidde eind januari een delegatie die metSurinaamse justitiefunctionarissen overleg voerde over het invoerenvan de 100-procent-controle. Een woordvoerder herhaalde maandag datde controles op Schiphol goed werken en de samenwerking metSuriname goed is.

Verscherpte controle

De verscherpte controle ging in februari van start om deillegale import van drugs - jaarlijks naar schatting 10.000 kilovia het luchtverkeer - te bestrijden. Ze werd ook ingegeven toenbleek dat de Surinaamse luchthaven meer werd ingezet voor desmokkel na verscherping van de controle op Curaçao.

Naarden geeft toe dat er kort na de invoering van de volledigecontrole op Schiphol een afname was in het aantal slikkers. "Nuslikken ze rustig door en stappen ze gewoon in het vliegtuig",zegt hij.

Arrestatie

Pogingen tot het stelen van cocaïnebolletjes van aangehoudenslikkers leidde eerder deze maand tot de arrestatie van driemannen. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze, gewapend met net enemmer, in de beerput van de narcoticabrigade in de fecaliënroerden. Sporen duidden erop dat de drie niet de eersten waren diedaar naar bolletjes zochten.