AMSTERDAM - Minister Van der Hoeven (Onderwijs) roept de ambtenaren die in een anonieme brief de top van het departement beschuldigen van zelfverrijking op zich te melden, zodat de beschuldigingen gestaafd kunnen worden met feiten.

De bewindsvrouw zei zondag in het tv-programma Buitenhof, dat zij dan de bescherming kunnen krijgen die klokkenluiders toekomt. De minister kondigde bovendien aan dat het aantal vertrouwenspersonen, bij wie ambtenaren misstanden kunnen melden, zal toenemen van 1 naar 3. Volgens de brief eigent de ambtelijke leiding van het ministerie zichzelf "zeer riante vergoedingen toe". Bovendien zouden de topambtenaren door vriendjespolitiek elkaar de banen toeschuiven.

Extern onderzoek

De minister laat een extern bureau een onderzoek uitvoeren naar benoemingen in de ambtenarenschalen 16 en hoger, naar vergoedingen voor reis- en representatiekosten en naar de toeslagen op de salarissen. De Rekenkamer voert een tweede onderzoek uit. Daarbij wordt de rechtmatigheid van toelagen en het financiële beheer van het ministerie beoordeelt.