HILVERSUM - Er is geen medische noodzaak meer om ondraaglijk lichamelijk lijden met euthanasie tegen te gaan. Er is een andere oplossing, die het niet nodig maakt om mensen hiervoor te doden. Dat zei hoogleraar pijnbestrijding B. Crul uit Nijmegen in het programma Knevel op Zaterdag.

Volgens de professor is het ook mogelijk om mensen in de laatste dagen van hun leven met behulp van medicijnen in slaap te brengen, waardoor ze daarna op 'natuurlijke wijze' kunnen overlijden. Dit heet terminale sedatie.

Crul is bezig met een groot onderzoek naar terminale sedatie. Daaruit blijkt dat de meeste artsen euthanasie niet meer zien als een medische noodzaak om ondraaglijk lijden te bestrijden. Met terminale sedatie is niets te doen tegen ontluistering, of verval.

Volgens Crul is euthanasie niet meer een medische, maar een maatschappelijk, culturele of levensbeschouwelijke kwestie. De hoogleraar pleitte in de uitzending voor door de medische wereld opgestelde richtlijnen voor terminale sedatie.