DEN HAAG - Als het kabinet besluit de Nederlandse aanwezigheid in Irak te verlengen, zijn alle ministers daaraan gebonden. Mochten ministers er moeite mee hebben, dan kunnen ze daarvan wel aantekening laten opnemen in de notulen van de ministerraad, maar dat mag dan niet openbaar worden gemaakt.

Bovendien heeft zo'n aantekening staatsrechtelijk geen betekenis. Vice-premier Zalm zei dat vrijdag na afloop van de ministeraad. Hij zat die voor, omdat premier Balkenende in het buitenland is.

Het kabinet besluit volgende week of de week erop of de Nederlandse missie in Irak wordt verlengd. Vooral de D66-ministers twijfelen of dat moet gebeuren. D66-fractieleider Dittrich suggereerde onlangs dat zij aantekening zouden kunnen vragen. Ook D66-minister Brinkhorst van Economische Zaken liet deze week doorschemeren dat te overwegen.

Maar Zalm onderstreepte vrijdag dat het kabinet geacht wordt unaniem te opereren. Alle ministers zijn verplicht een eenmaal genomen besluit te steunen. Wie dat niet kan of wil, moet zijn portefeuille ter beschikking stellen, aldus Zalm.

De vice-premier zei verder dat het kabinet streeft naar zo breed mogelijke steun in de Tweede Kamer voor een Irak-besluit, dus inclusief regeringsfractie D66.