DEN HAAG - De oppositiefracties PvdA, GroenLinks en SP hebben geen goed woord over voor de begrotingsvoornemens van het kabinet. Ze vinden dat er te veel wordt bezuinigd en dat de aangekondigde lastenverlichting weinig voorstelt.
PvdA
GroenLinks
SP

"Knip- en plakwerk zonder visie, waardoor de economie wordt afgeknepen", vatte PvdA-Kamerlid Crone woensdag zijn kritiek samen.

De ministers die zich bezighouden met het sociaal-economisch beleid werden het de afgelopen dagen eens over een bezuinigspakket van 1,8 miljard euro voor 2003. Naar verwachting zal de voltallige ministerraad daar woensdag mee akkoord gaan.

De bezuinigingen moeten ertoe leiden dat het financieringstekort binnen de perken blijft en ze moeten bovendien geld vrijmaken voor een lastenverlichting van 500 miljoen euro. Met dat bedrag hoopt minister De Geus van Sociale Zaken werkgevers en werknemers over te halen tot loonmatiging.

'Opgejaagd'

Crone verwijt het kabinet dat het allerlei fiscale regelingen afschaft die de werkgelegenheid stimuleren. Zo verdwijnt een korting voor herintreders in de arbeidsmarkt en wordt ook een scholingsaftrek geschrapt. "De werkloosheid wordt opgejaagd", constateert de PvdA'er.

De lastenverlichting van 500 miljoen is volgens hem veel te laag om veel effect te sorteren. "Een extraatje van een paar tientjes per huishouden jaagt de economie echt niet aan."

GroenLinks

Kamerlid Vendrik van GroenLinks vindt dat het kabinet "de economische malaise versterkt" door fors te bezuinigen in een periode dat de conjunctuur tegenzit. Volgens hem zou Nederland het financieringstekort zonder bezwaar wat kunnen laten oplopen. "Vergeleken met andere EU-lidstaten heeft Nederland geen hoog tekort, dus dat zou in Brussel goed te verdedigen zijn." De aangekondigde lastenverlichting is ook volgens Vendrik te weinig om effect te sorteren.

SP

SP-kamerlid Kant stelt dat er volgend jaar in werkelijkheid zelfs sprake is van een lastenverzwaring als rekening wordt gehouden met de maatregelen die al in het regeerakkoord zijn afgesproken. "Van de plannen van het kabinet zal geen enkele stimulerende werking uitgaan."

Eerste stap

De regeringspartijen
VVD
LPF

Van Beek houdt wel nog wat slagen om de arm. "Ik wacht nog even af hoe de koopkrachteffecten uitpakken. De pijn moet evenwichtig verdeeld worden. Ook wil ik zien hoe het tekort zich in later jaren ontwikkelt." Volgens ingewijden wordt in 2006 geen begrotingsoverschot van 1 procent bereikt, zoals afgesproken in het regeerakkoord, maar slechts van 0,6 procent.

De LPF steunt volgens scheidend fractievoorzitter Herben de kabinetsplannen. Herben wil niet op de details ingaan. Het
CDA
D66