WASHINGTON - De meeste scheidingen na het veertigste levensjaar zijn het initiatief van de echtgenote. Tweederde van de vrouwen vroeg zelf de scheiding aan. Dit blijkt uit een uitgebreide enquête van de Amerikaanse vereniging voor 50-plussers, de AARP.

Het verhaal van mannen die hun vrouw inruilen voor een jong ding, blijkt een mythe te zijn. De stichting ondervroeg 1147 mannen en vrouwen tussen de 40 en 79 jaar, die na hun veertigste waren gescheiden.

Mannen

Uit de peiling blijkt verder dat een groot deel van de mannen de scheiding niet had zien aankomen. Ruim een kwart zei volledig verrast te zijn geweest. Dat gold slechts voor 14 procent van de vrouwen. Verder wordt duidelijk dat hoe jonger de mensen zijn bij de scheiding, hoe korter, variërend van twee tot tien jaar, zij al over een afscheid nadenken. De zogenoemde 'baby-boomers', die nu ruim vijftig zijn, hakten de knoop sneller door dan de iets oudere generatie.

Kinderen

Voorspelbaar genoeg zijn kinderen de belangrijkste reden om een huwelijk langer in stand te houden dan de echtgenoten zouden wensen. Vooral vaders (58 procent van de ondervraagde mannen met kinderen) noemden dit als hoofdzaak om de scheiding uit te stellen.

Van de moeders noemde 37 procent de kinderen als reden om langere tijd niet aan een scheiding te denken. Mannen vrezen veel meer dan vrouwen het contact met hun kinderen te verliezen. Volgens deskundigen is dat ook terecht. Vaak wijzen rechters de kroost aan de moeder toe en zelfs als dat niet het geval is, blijken mannen vaker dan vrouwen na een scheiding van hun kinderen te vervreemden.

Juiste beslissing

Toch stemt de enquête hoopvol voor de toekomst van de gescheiden echtgenoten. De grote meerderheid van de respondenten, circa 70 procent, zegt ervan overtuigd te zijn de juiste beslissing te hebben genomen. Ondanks de aanvankelijk sombere gemoedstoestand, blijkt 75 procent van de gescheiden vrouwen van in de vijftig na het afscheid van hun ex een nieuwe, langdurige liefdesrelatie op te bouwen. Vaak gebeurt dit al binnen twee jaar na de scheiding. Van de mannen zei zelfs 81 procent een nieuwe liefde te hebben gevonden.

Ontrouw

Overigens noemt de meerderheid van de gescheiden vrouwen fysieke en psychische mishandeling, ontrouw en drugsverslaving als belangrijkste redenen voor de scheiding. De meeste mannen houden het erop dat zij "niet langer van elkaar hielden".

Van de mensen die zeiden dat ontrouw hun huwelijk de das om had gedaan, beschuldigde 93 procent van de vrouwen hun man van het hebben van een affaire, terwijl 78 procent van de mannen liet weten dat het hun echtgenote was die vreemd ging. Deze cijfers geven volgens de AARP aan dat geen van de voormalige echtelieden hun schuld wil toegeven.