DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer heeft vorig jaar ook onrechtmatigheden aangetroffen in de boekhouding van het ministerie van Justitie. Ambtenaren kregen vergoedingen waar ze volgens de regels geen recht op hadden. Het ging om zaken uit 2002. Tweede-Kamerleden hebben, naar aanleiding van de rapportages, toen geen werk gemaakt van de fouten bij Justitie.

Donderdag werd bekend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hoge ambtenaren jarenlang ten onrechte extra vergoedingen heeft gegeven. Ook kregen ambtenaren, buiten normale procedures om, salarisverhogingen.

De Tweede Kamer wil de onderste steen boven krijgen. Minister Van der Hoeven heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. Een groep ontevreden ambtenaren van OCW kaartte de kwestie donderdag aan.

De rekenkamer houdt een slag om de arm. De controle-instelling wil niet spreken van fraude omdat de onrechtmatigheden terug te voeren zouden kunnen zijn op slordigheden. Bij de onrechtmatigheden van OCW is een bedrag gemoeid van 1,4 miljoen euro. Bij Justitie ging het volgens de rekenkamer om 184.000 euro.

Volgens een woordvoerder is niet bekend of in het verleden vaker is gebleken dat ambtenaren elkaar, buiten de regels om, financieel bevoordelen. Het is volgens haar mogelijk dat de rekenkamer deze cultuur nader gaat onderzoeken. "Daar is nog niet over gesproken.".