DEN HAAG - De Belastingdienst is donderdag omgedoopt in 'Belastingdienst/toeslagen'. Daarmee wordt vooruitgelopen op een nieuwe functie die de dienst vanaf volgend jaar krijgt. Hij gaat zich dan naast het innen van belastingen bezighouden met het verstrekken van inkomensafhankelijke toeslagen.

Vanaf 1 januari kunnen burgers al bij de nieuwe dienst terecht voor de compensatie van de kosten voor de kinderopvang. Een jaar later worden ook de huursubsidie en de nog in te voeren zorgtoeslagen (die moeten voorkomen dat burgers te veel aan gezondheidszorg kwijt zijn) via de Belastingdienst/toeslagen uitgekeerd.

De Belastingdienst krijgt er overigens nog een taak bij. Vanaf volgend jaar gaat hij de sociale premies innen, zo is onlangs besloten. Dat gebeurt nu nog door uitkeringsinstantie UWV.

Volgens staatssecretaris Wijn van Financiën wordt de Belastingdienst hierdoor "de centrale verrekenaar" van het Rijk. Voordelen daarvan zijn volgens hem: minder bureaucratie en meer duidelijkheid voor de burgers. "Er zijn minder instanties waaraan je je gegevens moet doorgeven."