DEN HAAG/LEEUWARDEN - Wie Zijlstra, Dijkstra of Sijbesma heet, mag binnenkort de naam Zylstra, Dykstra en Sybesma dragen. Het kabinet heeft vrijdag besloten deze wijziging van geslachtsnamen mogelijk te maken.

Mensen die een Friese naam hebben die nu is weergegeven in het Nederlands kunnen daar iets aan doen. Dat voorstel vloeit voort uit het Europese handvest voor regionale talen of talen van minderheden.

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 werd vaak de Nederlandse naam van een persoon dan wel de Nederlandse spelling in de boeken geschreven.

"Die dubbelheid van schrijven in het Nederlands en spreken in het Fries is nog altijd aanwezig", meent Arjen Versloot, taaldeskundige bij de Fryske Akademy

Versloot is ingenomen met het besluit, maar denkt niet dat veel Friezen hun naam zullen veranderen. "In het geval van Sijbesma kan ik mee voorstellen dat iemand zijn naam laat aanpassen. Dit spreek je immers altijd uit als Sybesma, het Nederlandse Sijbesma klinkt niet."