UTRECHT - Een onbekend aantal gemeenten kort uitkeringsgerechtigden die een ambtenaar hebben bedreigd of beledigd op hun uitkering. Die maatregel is mogelijk door invoering van de Wet werken bijstand.

Voor de invoering hadden gemeenten geen mogelijkheden lastige klanten te bestraffen. Zij konden alleen mensen de toegang tot een gebouw ontzeggen. Vaak doen ze ook geen aangifte omdat dat veel tijd kost.

Voorzitter T. Thissen van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, heeft zijn bedenkingen over de nieuwe koers. De beste sanctie is volgens hem nog steeds aangifte. Wel moeten er dan betere afspraken komen tussen enerzijds politie en Openbaar Ministerie en anderzijds overheidsdiensten die direkt contact met burgers hebben, zoals sociale diensten, burgerzaken en scholen.