DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer staat welwillend tegenover de oprichting van een geheel nieuwe stad in de Haarlemmermeer, zoals de PvdA heeft voorgesteld.

Zo'n stad moet wel goed ontsloten worden met infrastructuur en openbaar vervoer, versnippering van woningbouw elders in het land tegengaan, en Schiphol niet in de weg zitten.

De Tweede Kamer-fracties van VVD en CDA zien mogelijkheden in het plan dat de PvdA donderdag lanceerde voor een nieuwe stad in de Haarlemmermeerpolder. Door hier 30.000 tot 40.000 woningen te bouwen, kan er een stad ontstaan van ongeveer 175.000 inwoners. De PvdA brengt het plan voor een Haarlemmermeerstad maandag in bij de behandeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Het CDA-Kamerlid Van Wijmen noemt het idee "best interessant". "Het is belangrijk genoeg om te onderzoeken, als je daardoor andere plekken niet hoeft vol te bouwen." Als een dergelijke stad er komt, moet de open ruimte wel gevrijwaard blijven van plukjes bebouwing, vindt Van Wijmen.

Harde voorwaarden

Een nieuwe stad middenin Flevoland, naast Almere, voor 100.000 tot 150.000 inwoners, is volgens de CDA'er ook een mogelijkheid. De Vijfde Nota voorziet in een uitbreiding van de bestaande stad Almere met 60.000 tot 70.000 extra woningen.

Van Wijmen ziet geen heil in het plan dat werkgeversorganisatie VNO-NCW maandag presenteerde voor een stad tussen Almere en Amersfoort. Op die plaats zou de natuur er te veel onder lijden.

De VVD ziet ook wel wat in het plan voor een Haarlemmermeerstad. Kamerlid Verbugt stelt wel als harde voorwaarden dat er draagvlak voor is in de regio, en dat de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol er niet door wordt belemmerd. Verder mogen toekomstige bewoners geen last hebben van lawaai van de luchthaven.

Het GroenLinks-Kamerlid Van Gent denkt dat de ligging, vlakbij de geluidscontouren van Schiphol, een onoverkomelijk obstakel vormt. Wel steunt ze de achterliggende gedachte dat een stad in de Haarlemmermeerpolder de "verrommeling en verrotzooiing" in het land tegengaat.

Als een gek bouwen

D66 en SP zijn er nog niet uit. Ravestijn (D66) vindt dat er eerst gedegen onderzoek nodig is, voordat "we als een gek gaan bouwen". Als er dan toch meer huizen nodig zijn, dan moeten er eerst goede en voldoende voorzieningen komen voor bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg.

Poppe (SP) ziet het liefst een betere benutting van de ruimte in bestaande stedelijke gebieden. Van Middelkoop (ChristenUnie) vindt het plan "gevaarlijk", omdat het te dicht bij het Groene Hart komt.