NEW YORK - De voormalige Amerikaanse vice-president AlGore vindt dat minister van Defensie Rumsfeld en nationaalveiligheidsadviseur Rice moeten opstappen. Beiden zijn volgens deDemocraat verantwoordelijk voor de "catastrofe" in Irak. In eenrede in New York zei Gore dat wat hem betreft ook CIA-baas Tenetdirect zijn koffers moet pakken.

Volgens Gore zijn de Verenigde Staten dringend toe aan een nieuw"veiligheidsteam" dat "op zijn minst minimaal competent is". Dehuidige functionarissen zetten volgens hem elke dag het leven vanuitgezonden Amerikaanse militairen onverantwoord op het spel.

Modder

De voormalige tweede man in het Witte Huis naast presidentClinton, hekelde ook de misdragingen van Amerikaanse militairen inde Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad. "Hoe durven zij de goede naamvan de Verenigde Staten door de modder te sleuren van SaddamHusseins martelcellen?", zei hij met verwijzing naar de leden vande regering-Bush.