WASHINGTON - De Amerikaanse autoriteiten zijn op zoeknaar zeven al-Qaeda-verdachten die van plan zijn een aanslag in deVerenigde Staten te plegen. Dat hebben de Amerikaanse minister vanJustitie Ashcroft en FBI-chef Mueller woensdag tijdens eengezamenlijke persconferentie gezegd.

Ashcroft zei dat uit "betrouwbare bronnen" blijkt dat al-Qaedadeze zomer een aanslag in de VS wil plegen. Mogelijke doelwittenzijn volgens de minister de economische top van de G8 op SeaIsland, in de staat Georgia, en de partijconventies van deDemocraten en de Republikeinen in respectievelijk Boston en NewYork.

Niet in detail

Ashcroft en Mueller wilden echter niet in detail treden over deinformatie waarover zij zeggen te beschikken. Zij verwezen naarverklaringen van al-Qaeda zelf, waarin het wereldwijdeterreurnetwerk, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor deaanslagen in New York en Washington op 11 september 2001, dreigdemet nieuwe aanvallen op Amerikaans grondgebied.

Tijdens de persconferentie in het FBI-hoofdkwartier inWashington werden foto's van de zeven verdachten getoond. Het gaatom zes mannen en een vrouw van Arabische, Amerikaanse of Afrikaanseafkomst, die volgens Ashcroft in de VS of overzee actief kunnenzijn.

Betrokkenheid

De foto's waren niet nieuw. Het gaat om verdachten die allanger worden gezocht voor terroristische activiteiten, onder meerwegens vermeende betrokkenheid bij aanslagen op Amerikaanseambassades in Afrika in 1998.

De bewindslieden maakten niet concreet waarom juist debeeltenissen van deze zeven opnieuw onder de aandacht wordengebracht. Ashcroft zei slechts dat zij "een duidelijke bedreigingvormen voor Amerika" en "beschouwd moeten worden als gewapend engevaarlijk".

Geel

Minister van Binnenlandse Veiligheid Tom Ridge zei woensdag dater geen concrete aanwijzingen zijn voor op handen zijndeterreurdaden. Hij verklaarde dan ook geen plannen te hebben om dehuidige alarmfase (geel) op te schroeven.

Ook bestuurders van enkele grote steden in de VS lieten woensdagweten niet op de hoogte te zijn van een verhoogde terreurdreiging.De New Yorkse politiecommissaris Raymond Kelly zei vrijweldagelijks "zeer gevoelige informatie" te ontvangen, maar dat dezetot dusver geen aanleiding geeft om te geloven dat er op kortetermijn een aanval zal plaatsvinden.