AARLEN/BRUSSEL - Niet alleen Marc Dutroux is schuldigaan de kindermoorden en -ontvoeringen. Ook de Brusselse oplichterMichel Nihoul en Dutroux' hulpje Michel Lelièvre waren betrokkenbij de 'bende Dutroux', hebben de openbare aanklagers woensdagbetoogd in het proces-Dutroux.

Nihoul was een tipgever van de politie, maar gaf Dutroux nietaan. Volgens de procureur hadden Nihoul en Dutroux goed begrependat ze elkaar heel wat diensten konden bewijzen.

Seksvideo's

De ex-echtgenote van Dutroux, Michelle Martin, is volgens deaanklagers minder onschuldig dan ze zich voordoet. Uit seksvideo'sblijkt dat zij degene is die bevelen geeft, zo hield openbaaraanklager Bourlet de rechter en de jury voor. Donderdagmorgen zethij zijn requisitoir voort.

"Martin, Lelièvre en Nihoul hebben meermalen de gelegenheidgehad om Dutroux aan te geven en een einde te maken aan deuitvoering van zijn duivels plan. Ze deden echter helemaal niets",aldus aanklager Bourlet.

'Verpletterend'

De aanklager noemt de verantwoordelijkheid van Dutroux'verpletterend'. De verdachte komt als het aan hem ligt inaanmerking voor alle verzwarende omstandigheden die het Belgischstrafrecht kent. Dutroux wordt vervolgd voor dertig van de 32tenlasteleggingen in het proces. Voor zijn ex-vrouw zijn dat eracht. Dutroux' hulpje Lelièvre wordt schuldig geacht aan achttenlasteleggingen, Nihoul aan vijf.

Donderdag neemt de onderzoeksrechter alle tenlasteleggingen enbewijzen door voor de jury. Dan beginnen ook de advocaten vanDutroux aan de verdediging. De pleidooien van de verdedigers vanalle vier verdachten kunnen een week in beslag nemen. De uitspraakwordt niet voor het weekeinde van 12 juni verwacht.

Woensdagmorgen was het nog de beurt aan een van de advocaten vande nabestaanden, Fermon. Hij kwam met de lezing dat de vierverdachten wel degelijk een bende vormden, die zich naastautozwendel en drugs ook wilde bezighouden met mensenhandel.