DEN HAAG - Het kabinet maakt "willens en wetens" de solidariteit tussen rijk en arm en jong en oud in het pensioenstelsel kapot. Dat is volgens PvdA-fractievoorzitter Bos de belangrijkste reden dat het overleg met de vakbonden over verlof- en prepensioen vorige week is mislukt. "Dit kabinet wilde er niet uitkomen", zei Bos woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het mislukte voorjaarsoverleg.

De PvdA-voorman riep premier Balkenende en minister De Geus (Sociale Zaken) op opnieuw te gaan overleggen met de vakbonden. Bos stelde voor eventueel voormalig CDA-minister De Vries als bemiddelaar te vragen.

Volgens de PvdA hadden sociale partners en kabinet wel overeenstemming moeten kunnen bereiken over de leeftijd waarop werknemers met pensioen kunnen en eventueel over een overgangsregeling.

Kabinet

Volgens Bos ging het fout doordat het kabinet rijke werknemers te veel ruimte wil geven om buiten collectieve pensioenregelingen te blijven. Daarnaast is de levensloopregeling, waarmee kan worden gespaard voor vrije tijd, volgens hem alleen toegankelijk voor rijken.

Omdat het overleg met de vakbonden is mislukt, valt het kabinet terug op zijn oorspronkelijke plannen vrijwel iedereen tot zijn 65e te laten doorwerken. Net als de PvdA vrezen ook de andere linkse oppositiepartijen SP en GroenLinks dat vooral de huidige oudere werknemers in zware beroepen als de bouw daarvan de dupe worden. Zij hebben jarenlang hard gewerkt en krijgen volgens de partijen nu onverwacht te horen dat ze nog lang een loodzwaar beroep moeten uitoefenen.

GroenLinks en LPF zien net als Bos mogelijkheden om via bemiddeling het overleg weer vlot te trekken. Lukt dat niet, dan wil GroenLinks het kabinetsplan aan de bevolking voorleggen in een referendum. GroenLinks-Kamerlid Vendrik hoopt daarbij ook op de steun van coalitiepartij D66. Democraat Bakker zei woensdag daar niet tegen te zijn, maar zo'n initiatief liever aan burgers zelf over te laten.