MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht acht staatssecretaris M. de Vries (VVD) van Verkeer en Waterstaat schuldig aan het laten storten van zwaar verontreinigde slib in natuurgebied De Rijkelse Bemden in het Midden-Limburgse Beesel.

"Het gaat om strafbare feiten zoals valsheid in geschrifte en het illegaal storten van zwaar verontreinigde slib in beschermd gebied, gepleegd namens de staatssecretaris", stelt officier van justitie M. Steeghs.

De strafbare feiten werden de afgelopen twee jaar begaan bij het uitbaggeren van de Maas in opdracht van projectorganisatie De Maaswerken

Geen strafvervolging

Justitie baseert zich daarbij op het Volkel-arrest. Daarin bepaalde de Hoge Raad in 1994 dat de controle op de centrale overheid ligt bij de volksvertegenwoordiging en niet bij de rechter. Het OM ziet daarom met instemming van het college van procureurs-generaal af van strafvervolging.

Wel volgt nu een bestuurlijk onderzoek door de Inspectie van VROM. Die kijkt wat er organisatorisch mis is gegaan, wat de rol van de betrokkenen daarbij is en hoe de taken verdeeld zijn binnen De Maaswerken.

De Maaswerken

Justitie begon in het voorjaar van 2001 met het strafrechtelijk onderzoek tegen projectorganisatie De Maaswerken, een samenwerkingsverband van de provincie Limburg en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

In juli deed justitie invallen in een werkkeet van de Maaswerken in Swalmen en in het hoofdkantoor in Maastricht. Daarbij nam justitie de administratie in beslag.

Verontreinigd bagger

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de zaak zelf gemeld bij het OM nadat er vermoedens waren gerezen dat er verontreinigd bagger was gestort, zegt een woordvoerder van staatssecretaris De Vries.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is bezig met een onderzoek naar de vervuiling. Hiervan is nog geen uitslag maar de onderzoekers zouden het departement al hebben laten weten dat de strafbare feiten "waarschijnlijk geen verslechtering van de milieuhygiënische situatie" tot gevolg hebben, aldus de woordvoerder van De Vries.