DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het afgelopen jaar meer jongeren vervolgd dan voorheen. De aanpak van jeugdcriminaliteit wordt steeds doelgerichter en leidt tot een nog verder oplopend aantal zaken bij het OM. In 2003 zijn meer dan .000 jongeren aangepakt voor het plegen van een strafbaar feit. Het OM heeft dat geschreven in zijn jaarverslag over 2003, dat woensdag is gepubliceerd.

In 1998 werd in een op de vijf jeugdzaken nog besloten om een jongere niet te vervolgen. Het afgelopen jaar schoof justitie een op de tien van dit soort zaken terzijde.

Ook heeft justitie zich volgens eigen zeggen de afgelopen tijd in heel het land een goed beeld gevormd van de omvang, de aard en de spreiding van jeugdcriminaliteit. Volgens de vervolgende instantie is dit inzicht ook noodzakelijk voor een gerichte aanpak van jongeren die zich bezondigen aan criminele activiteiten.

OM

Uit een andere uitgave van het OM, Goed Beschouwd, komt naar voren dat over het algemeen ongeveer een op de tien zaken die de politie aan het OM overdraagt, niet tot vervolging leidt. In de helft van de gevallen is dat om technische redenen, vooral omdat er niet voldoende bewijs is om tot een veroordeling te komen. In andere gevallen vinden aanklagers het vervolgen van verdachten niet meer kunnen, omdat er te veel tijd ligt tussen het delict en de vervolging van de mogelijke dader.

Volgens het jaarverslag is het OM er ook goed in geslaagd om de zogenoemde 'overlastcriminaliteit' intensiever te bestrijden. Het aantal overtredingen dat overheidsinstanties bij het OM hebben gemeld, is in 2003 met 28 procent tot 278.300 gestegen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door onder meer zwartrijden, ordeverstoringen en zware verkeersovertredingen. "Dergelijke overtredingen veroorzaken veel ergernis en onveiligheidsgevoelens bij burgers", stelt het OM.

Het totaal aantal rechtbankzaken in ons land steeg in 2003 met 8 procent naar bijna 270.000.