DEN HAAG - Ze werkte als prostituee, las overseriemoordenaars en schreef opvallende dingen in haar dagboek.Achteraf zeiden collega's dat ze haar altijd al wel een rarevonden. Ze konden zich voorstellen dat verpleegkundige Lucia deB. achter de dood van patiënten zat. Alleen heeft niemand meteigen ogen gezien dat ze een zieke kwaad deed.

De B. is niet door harde feiten, maar door 'krachtigesuggesties' in de beklaagdenbank gekomen, zeiden haar advocaten A.Franken en A. Visser dinsdag in hun pleidooi bij het gerechtshof inDen Haag.

Levenslang

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Lucia van dertien moordenen vijf moordpogingen op patiënten van vier Haagse ziekenhuizen. De-jarige Haagse zou de kinderen en bejaarden tussen 1997 en 2001hebben vermoord, onder meer door ze fatale hoeveelheden medicijnente geven. Het OM eiste een levenslange gevangenisstraf tegen haar.Dat is de straf waartoe de rechtbank haar vorig jaar veroordeelde.

Lucia ging in hoger beroep: ze is volgens eigen zeggen onschuldig.Het is volgens Franken en Visser helemaal niet gezegd dat Luciaiets te maken had met de plotselinge overlijdensgevallen. Het staatvolgens de verdediging niet eens vast dat de zieken door eenmisdrijf om het leven zijn gekomen. De artsen in de ziekenhuizenhebben steeds een verklaring van 'natuurlijke dood' getekend. Inreanimatie-gevallen heeft niemand melding gemaakt van verdachteomstandigheden.

Verklaring

Het kan zijn dat een incident of overlijden onverwacht is. Ookkan het zijn dat niemand er een verklaring voor heeft. Maar datbetekent niet automatisch dat het om een niet-natuurlijke doodgaat, of dat er sprake is van een strafbaar feit, aldus deadvocaten.