DEN HAAG - Jaarlijks nemen ongeveer negentig personen met tbs de benen tijdens hun verlof. Meestal gaat het volgens het ministerie van Justitie om een "korte afwezigheid" zonder dat de betrokkene zich schuldig maakt aan strafbare feiten.

Het aantal tbs'ers is sinds 1995 bijna verdubbeld van 855 naar in januari 2004. In totaal maken ze per jaar ongeveer 50.000 maal gebruik van de mogelijkheid om met verlof te gaan. In 20.000 gevallen gaat het om begeleid en in 30.000 gevallen om onbegeleid verlof.

De man die ervan wordt beschuldigd de 13-jarige Wei Wei Hu uit Eibergen te hebben ontvoerd, had onbegeleid verlof en zat in een resocialisatieproces. Hij was niet teruggekeerd van proefverlof.

Tbs wordt opgelegd als mensen door een psychische stoornis niet toerekeningsvatbaar worden geacht voor hun daad. Tbs-behandeling vindt plaats in verschillende fasen. Als er geen direct gevaar meer is dat de tbs'ers een misdrijf plegen, kunnen zij verlof krijgen. Het verblijf buiten de kliniek wordt ook gebruikt om na te gaan hoe de betrokkene reageert op de behandeling.

In Nederland zijn drie Rijks-tbs-klinieken, vijf justitiële particuliere tbs-klinieken en vier niet-justitiële forensisch psychiatrische klinieken.