NEW YORK - Meer dan 1700 New Yorkse brandweerlieden enpolitiemensen hebben een aanklacht tegen de stad ingediend, omdatze ziek zijn geworden na de aanslagen van 11 september 2001. Datheeft de New York Daily News maandag gemeld.

De klagers zeggen problemen met hun gezondheid te hebbengekregen door reddings- en opruimwerkzaamheden op Ground Zero. Datis de plek waar de twee wolkenkrabbers van het World Trade Centerstonden voordat twee gekaapte vliegtuigen die doorboorden. Volgensde medische dossiers waaruit de New Yorkse krant citeert, hebben dereddingswerkers vooral long- en keelaandoeningen.

Justitie van de stad heeft een speciale WTC-afdeling in hetleven geroepen om de vele claims te verwerken. Een politieman isvorige maand een invaliditeitspensioen toegewezen. De rechter wasvan oordeel dat het werk op Ground Zero een van de oorzaken waswaardoor de man kanker had gekregen.