DEN HAAG - Het CDA wil een noodwet invoeren voor verbetering van de veiligheid van plaatsen als spoorwegemplacementen en opslagdepots voor gevaarlijke stoffen. CDA-Kamerlid Meijer zei dit woensdag bij Business Nieuws Radio.
Business Nieuws Radio

Meijer vindt dat bezwaarprocedures voor burgers, organisaties en lokale overheden desnoods moeten worden beperkt. Gevaarlijke bedrijven zouden dan sneller kunnen worden verplaatst. Gevaarlijke routes zoals bijvoorbeeld bij chemische treintransporten zouden volgens hem sneller kunnen worden omgeleid.

Meijer komt met zijn voorstel nadat een lekkende treinwagon dinsdag in Amersfoort tot grote consternatie had geleid. In de wagon zat het zeer gevaarlijke acrylnitril. De trein stond op het stationsemplacement in de stad.

De overheid stelde na de vuurwerkramp in mei 2000 in Enschede een actieplan op om Nederland veiliger te maken. Meijer zegt in een toelichting dat de uitvoering hiervan de komende jaren niet mag verslappen. "Vaak blijkt dat één organisatie, of een gemeente de uitvoering van een bepaald plan jaren kan traineren. Daar moeten we wat aan doen."

De Socialistische Partij (SP) en GroenLinks hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de lekkende treinwagon.