HILVERSUM - Premier Balkenende wil niet dat de D66-ministersDe Graaf en Brinkhorst afstand nemen van een kabinetsbesluit overhet verlengen van de missie in Irak. Een optie waarbij deD66-ministers laten aantekenen dat ze het niet met de rest van hetkabinet eens zijn - vrijdag als mogelijkheid gesuggereerd doorD66-leider Dittrich - is volgens Balkenende "geen begaanbareweg".

De premier zei dat zaterdagavond in het televisieprogrammaKnevel op zaterdag. Balkenende zei dat het kabinet er naar streeftalle partijen in de coalitie te overtuigen. Vooral bij de fractievan D66 leven grote aarzelingen over verlenging van de missie.

Steun

Als D66 tegenstemt is de steun van de LPF nodig om toch eenKamermeerderheid achter een kabinetsbesluit te krijgen om demilitaire aanwezigheid in Irak te verlengen. Het kabinet zalhiertoe naar verwachting over twee weken besluiten.

Balkenende verwees in het gesprek met Knevel over Irak naar deTweede Wereldoorlog. "Wat als Canada en de Verenigde Staten toenhadden gezegd: het is ons te gevaarlijk. Waar waren wij nu dangeweest?"

Ruud Lubbers

De premier ging ook kort in op de beschuldigingen van seksueleintimidatie aan het adres van Ruud Lubbers. "Ik maak me zorgenover de beeldvorming. Het onderzoek is nog niet afgerond en erwordt nu al gesproken of de berichten waar zijn. Daarmee wordt eenreputatie beschadigd en dat is zeer pijnlijk." Balkenende zei geenreden te hebben te twijfelen aan de ontkenningen van de baas van deVN-vluchtelingenorganisatie.

Over het aanstaande Nederlandse voorzitterschap van de EuropeseUnie zei Balkenende dat de bestrijding van het terrorisme en deslechte economische situatie in Europa hoofdthema's zullen zijn.Nederland zal er naar streven om de EU-regelgeving terug tedringen.

Vredesproces

Ook is het de ambitie van Nederland om vooruitgang te boeken inhet vredesproces in het Midden-Oosten. Daarom juist bezochtminister Bot van Buitenlandse Zaken onlangs de Palestijnse leiderArafat en de Israëlische premier Sharon.

Over een eventuele toekomstige toetreding van Turkije tot de EUwas Balkenende opvallend positief. Hij zei te willen oppassen voorhet verliezen van de goede rol van Turkije in de regio en in dekwestie Cyprus. Hij vroeg zich af wat een 'nee' van Europa zoubetekenen voor de hervormingen in Turkije.

Kopenhagen-criteria

De Europese regeringsleiders bekijken in december ondervoorzitterschap van Balkenende of Turkije voldoet aan de zogehetenKopenhagen-criteria. Is dat het geval, dan kunnen de echtetoetredingsonderhandelingen met Ankara snel beginnen, zo is in 1999op een EU-top in Finland afgesproken.