TUNIS - De Libische leider Kaddafi is zaterdagweggelopen bij de opening van de top van de Arabische Liga inTunesië. Secretaris-generaal Amr Moussa sprak op dat moment overhervorming van de liga.

Kadaffi zei later tijdens een persconferentie dat hij tot zijndaad was gekomen omdat de top "de agenda van de Arabischeregeringen en niet van de Arabische volkeren volgt". Het lijkterop dat Kaddafi zijn land wil terugtrekken uit de Liga. Het waslange tijd de vraag of Kaddafi naar Tunis zou komen. Pas vrijdagwisten leden van de Liga hem over te halen.

Onenigheid

Op de top in Tunesië zijn nu nog 21 landen vertegenwoordigd,door onder anderen dertien staatshoofden en drie premiers. Eenaantal landen heeft lagere vertegenwoordigers gestuurd.Hervorming van de Liga, Irak, Israël en democratisering in deArabische wereld zijn belangrijke onderwerpen. Eind maart werd detop uitgesteld omdat er grote onenigheid was op veel punten.Gastheer president Ben Ali van Tunesië vroeg zaterdag in zijnopeningstoespraak een minuut stilte "uit respect voor dePalestijnse martelaren". Later sprak de Palestijnse leider Arafatde deelnemers in Tunis toe via een beeldverbinding. Arafat zit alvele maanden opgesloten in zijn hoofdkwartier in Ramallah,omsingeld door Israëlische troepen.

Andere mening

De meeste Arabische landen willen dat het conflict wordtopgelost door een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël.Ook op dit punt heeft Kadaffi een andere mening. Hij wil een staatwaarin Palestijnen als gelijken samenleven. Op de persconferentiein Tunis zei Kadaffi dat dit plan de enige oplossing is.