DEN HAAG - Ongeveer 1500 Koerden hebben zaterdag in Den Haaggedemonstreerd tegen de mogelijke uitzetting van Nuriye Kesbir. DeHoge Raad bepaalde onlangs dat dit PKK-kopstuk aan Turkije magworden uitgeleverd om daar te worden berecht.

De Koerdische gemeenschap reageerde woedend op de uitspraak. Zeverwacht dat Kesbir geen eerlijk proces krijgt en dat ze zal wordengemarteld. De Turkse regering verdenkt de vrouw ervan dat zijtussen 1993 en 1995 betrokken was bij zeker 25 aanslagen op vooralmilitaire doelen in Oost-Turkije.

Terroristische activiteiten

Kesbir heeft dat altijd ontkend. Ze zegt dat ze wel lid was vande presidentiële raad van de PKK, maar dat ze zich niet metterroristische activiteiten bezighield.

De demonstranten vertrokken omstreeks 14.30 uur van hetMalieveld voor een tocht door de Haagse binnenstad. Ze hebben ondermeer bij het ministerie van Justitie een oproep gedaan aan ministerDonner om de Koerdische niet uit te leveren, zei een woordvoerdstervan de organisatie.

Hongerstaking

Kesbir is inmiddels in hongerstaking gegaan. Ze zit vast in degevangenis in Breda totdat Donner een besluit over de uitleveringheeft genomen. Een dertigtal sympathisanten is ook in hongerstakinggegaan. Zij hebben voorlopig onderdak gekregen in het KurdistanCentrum in Rotterdam.

Behalve uit Nederland waren er ook betogers uit Duitsland enBelgië. De demonstratie eindigde omstreeks half zes op hetMalieveld, na een manifestatie met sprekers en muziek. Er hebbenzich geen ongeregeldheden voorgedaan, aldus de politie.