AMERSFOORT - De reizigersvereniging Rover is ernstig geschoktdoor het treinongeluk vrijdagavond bij station Amsterdam Centraal."We maken ons altijd druk om treinen die niet op tijd rijden, maardat is van een veel kleinere orde vergeleken met het ongeluk inAmsterdam", aldus woordvoerder Spithorst in een officiële reactievan de belangenorganisatie.

Volgens de woordvoerder heeft Rover in het verleden zijnongerustheid uitgesproken over de toename van het aantal incidentenwaarbij een rood sein voorbij werd gereden. "Kunnen we nog welzeggen dat we veilig met de trein kunnen rijden", aldus Spithorst.

Technische staat

Rover baseert zich op de rapportages van de Raad vanTransportveiligheid waaruit die toename blijkt. Tevens vraagt Roverzich af of de technische staat van het spoorwegennet nog voldoet."Het aantal meldingen van stremmingen door sein- enwisselstoringen en bovenleidingen die zijn uitgevallen komt steedsvaker voor."

De reizigersvereniging wil niet speculeren over de oorzaak vanhet ongeval. "We wachten met belangstelling de resultaten van hetonderzoek naar de oorzaak af."