WASHINGTON - Het gebruik van honden om Iraakse gevangenen teintimideren tijdens een ondervraging in de Abu Ghraib-gevangenis,was goedgekeurd door medewerkers van de militaireveiligheidsdiensten. De cipiers in de beruchte gevangenisgebruikten verscheidene harde ondervragingsmethoden zondergoedkeuring van hun meerderen, maar met instemming van deveiligheidsdiensten.

Dat meldde zaterdag de Amerikaanse krant The New York Times opbasis van verhoren door het Amerikaanse leger. Deveiligheidsdiensten zouden vanaf oktober ook beperkingen hebbenopgelegd aan de bezoeken van het internationale Rode Kruis. Wanneerdie onverwacht een kijkje in de gevangenis wilden nemen, moesten decipiers dat met een dag vertragen, blijkt uit een rapport van hetRode Kruis.

De mishandeling van gevangenen was niet bedoeld om hen meer telaten zeggen tijdens een verhoor, maar als straf of voor hetplezier van de cipiers, meldde zaterdag The Washington Post uitgeheime rapporten. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse bewakers deIraakse gevangenen op elkaar stapelden of gemaskerd op een doos aanbedrading vastbonden, als straf voor opstandig gedrag.

Ook zoudenze zo wraak hebben genomen voor een vermeende verkrachting van eenjongen in de gevangenis.