AMSTERDAM - Jongens zijn positiever in hun verwachting van de eindexamenuitslag dan meisjes. Van de jongens verwacht 89,2 procent in één keer te slagen, tegenover 85,7 procent van de meisjes. Autochtone leerlingen blijken ook positiever dan allochtone leerlingen. Opvallend is dat autochtone leerlingen steeds positiever en allochtonen steeds negatiever over hun slagingskansen zijn. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek onder scholieren TKMST Havo/Vwo Monitor.

Hoe dichter scholieren bij het eindexamen zijn, des te minder zorgen zij zich maken over het in één keer halen van hun diploma. Zo denkt 88,3 procent van de havo-5 leerlingen in één keer te slagen tegenover 82,5 procent van de havo-4 leerlingen. Leerlingen van vwo-6 zijn het meest positief, het vertrouwen ligt daar op 92,7 procent.

Leerlingen in Zuid- en Oost Nederlanden hebben de beste verwachtingen als het om hun eindexamenuitslag gaat. Zo'n 88,7 procent en 89,9 procent uit deze regio's verwacht in één keer te slagen. In Midden-Nederland zijn de leerlingen het minst positief, daar verwacht 85,4 procent in een keer te slagen.